Czas trwania praktyk/punktacja ECTS
Praktyki zawodowe ciągłe dla studentów kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych studiów stacjonarnych trwają odpowiednio:
Po II roku:
3 tyg. – praktyka produkcyjna (4 pkt. ECTS)
4 tyg. – (tj. 2 tyg. w rolnictwie, 2 tyg. w leśnictwie) praktyka mechanizacyjna (6 pkt. ECTS)
Po III roku:
4 tyg. – (1 tydz. w szkółkarstwie leśnym) praktyka produkcyjna (6 pkt. ECTS)
2 tyg. – praktyka produkcyjna-dyplomowa (łącznie 3 pkt. ECTS)
 
Praktyki zawodowe ciągłe dla studentów kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych studiów niestacjonarnych trwają odpowiednio:
Po II roku:
2 tyg. – praktyka produkcyjna (4 pkt. ECTS)
2 tyg. – (tj. 1 tydz. w rolnictwie, 1 tydz. w leśnictwie) praktyka mechanizacyjna (6 pkt. ECTS)
Po III roku:
3 tyg. – (1 tydz. w szkółkarstwie leśnym) praktyka produkcyjna (6 pkt. ECTS)
2 tyg. - praktyka produkcyjna-dyplomowa (łącznie 3 pkt. ECTS)

Miejsce praktyki:
Praktykę można odbywać w wytypowanych podmiotach gospodarczych lub jednostkach samorządowych pod warunkiem, że ich działalność odpowiada treściom kształcenia na kierunku rolnictwo (gospodarstwa produkcyjne, rolnicze i ogrodnicze administracja rządowa i samorządowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego).
Praktyka produkcyjna-mechanizacyjna po II roku odbywać się będzie w bazie mechanizacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach.
Cele praktyk:
a) Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
b) Zdobycie nowego zasobu spostrzeżeń i doświadczeń.
c) Poznanie specyfiki funkcjonowania zakładu/gospodarstwa produkcyjnego/ przedsiębiorstwa/urzędu.
d) zapoznanie się z typowym zespołem czynności administracyjnych w zakładzie /gospodarstwie produkcyjnym/ przedsiębiorstwie/urzędzie.
e) pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania określonego typu zakładu /gospodarstwa produkcyjnego/przedsiębiorstwa/urzędu w świetle zarządzeń i dokumentów prawnych.
f) uczestniczenie w pracach, które w okresie odbywania praktyki wykonywane są 
w zakładzie/gospodarstwie produkcyjnym/przedsiębiorstwie/urzędzie i nabywanie umiejętności ich wykonania.
g) wyrabianie nawyku punktualności, pracowitości i rzetelności wykonywania powierzonych przez zakład/gospodarstwo produkcyjne/przedsiębiorstwo/urząd prac.

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl