Wykładowcami na kierunku studiów Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Rolniczo-Ekonomicz­nego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Instytutu Zootechniki i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadrę tą uzupełnia grupa praktyków doktorów i magi­strów nauk rolniczych i przyrodniczych z dużym doświadczeniem zawodowym zarówno w pracy dydaktycznej jak i w kierowaniu instytucjami na terenie województwa podkarpackiego.

 
Obsadę kadrową Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej stanowią:
 • prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk: UR Kraków / PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • prof. dr hab. Kazimierz Klima: UR Kraków/ PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr hab. inż. Waldemar Gil: profesor nadzwyczajny PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr hab. Jacek Strojny: PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 • dr inż. Alfred Król: UR Kraków/PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr inż. Ryszard Szypuła: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr Magdalena Konieczny: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku - Prorektor ds. Dydaktyki
 • dr inż. Jerzy Mączyński: PWSZ im . J. Grodka w Sanoku
 • dr inż. Mateusz Kaczmarski: PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku
 • dr Sławomir Lis: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr inż. Janusz Adamczyk: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr Marian Szewczyk: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr inż. Ryszard Dziekan: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr inż. Zdzisław Setnik: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr inż. Stanisław Kucharzyk: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • dr Magdalena Marchel: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • mgr inż. Józef Gocko: ZS Nowosielce/ PWSZ im. J. Grodka w Sanoku
 • mgr inż. Mariusz Smaczny: PWSZ im. J. Grodka w Sanoku

 

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl