Co znajduje się „pod powierzchnią lasu” ?

21.06.2022

Las to ekosystem składający się z niezliczonej liczby wzajemnie powiązanych ze sobą elementów. Jednym z podstawowych elementów jest gleba. Gleby są niezastąpioną podstawą funkcjonowania człowieka, zwierząt, roślin, organizmów w niej żyjących. Gleby cechuje wielka różnorodność w czasie
i w przestrzeni.

Gleboznastwo to nauka zajmująca się badaniem gleb. Nasi studenci zgłębiaj tajniki wiedzy o glebach na pierwszym roku studiów. Podczas ćwiczeń terenowych przekładając teorię na praktykę, zaglądają do „wnętrza ziemi” wykonują odkrywki glebowe oraz tzw. wiercenia. Wiedza na temat typu i podtypu gleby w danym fragmencie drzewostanu prowadzi dalej do określenia siedliska leśnego, a następnie do planowania hodowlanego odnośnie. A więc … wszystko zaczyna się od gleby.

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl