29513032_610229522662971_5694652500171292672_o.jpg

Obecny Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej powstał w wyniku przekształcenia Instytutu Rolnictwa powołanego w roku akademickim 2005/2006 wraz z uruchomieniem nowego kierunku studiów – Rolnictwo. Dla potrzeb Instytutu, Uczelnia przeznaczyła wyremontowany i zmodernizowany budynek z nowocześnie wyposażonymi salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, m.in. pracownią botaniczną i fizjologii roślin, pracownią zoologiczną i pracownią fizjologii zwierząt oraz pracowniami gleboznawstwa i chemii rolnej. W roku akademickim 2007/2008 na kierunku studiów Rolnictwo zostały utworzone dwie specjalizacje – Gospodarka górska oraz Agroekologia i infrastruktura wsi, a rok później specjalizacja Logistyka w agrobiznesie. W roku akademickim 2010/2011, oprócz specjalizacji, uruchomiono dwie specjalności  - na studiach niestacjonarnych Inżynieria produkcji rolniczej i leśnej oraz na studiach stacjonarnych Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu. Uruchamianie nowych specjalności powodowane było i nadal jest dostosowaniem programów kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy.

Instytut Rolnictwa, a obecnie Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej od początku funkcjonowania nie tylko realizuje zadania dydaktyczne, ale prowadzi również działalność naukową. Jej przejawem są publikacje oryginalnych prac badawczych, rozwój naukowy nauczycieli akademickich oraz organizacja konferencji naukowych o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i branżowo rolniczej. Od roku 2010 Instytut realizuje również liczne kursy dla rolników i mieszkańców wsi wykorzystując projekty i środki unijne, a od 2008 r.  współpracuje z Wyższą Szkołą im. Karola Roberta w Gyöngyös na Węgrzech oraz Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach na Ukrainie. Zawarte umowy pozwalają na międzynarodową wymianę grup studenckich. 

Studenci kierunków rolniczych mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu ERASMUS+, odbywać praktyki zawodowe w większości krajów europejskich, m.in. w  Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Szkocji i Irlandii co, obok walorów poznawczych, daje również możliwość ugruntowania znajomości języków obcych. Studenci biorą czynny udział w życiu uczelni, działając w samorządzie studenckim i kołach naukowych:  Agroekolog, Sylwan, FOTOsynteza, ponadto aktywnie uczestniczą w organizacji gospodarstw ekologicznych, inicjują wyjazdy na wystawy, targi, wyjazdy krajoznawcze połączone z fotografią przyrody oraz biorą udział w sympozjach i konferencjach.

 

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl