DYREKTOR INSTYTUTU GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNEJ

  • dr inż. Janusz Kilar

Kadra prowadząca kształcenie w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej 

• prof. dr hab. inż. Kasperczyk Mirosław
• prof. dr hab. inż. Klima Kazimierz
• dr hab. inż. Gil Waldemar, prof. ucz.
• dr inż. Mączyński Jerzy
• dr inż. Kaczmarski Mateusz
• dr inż. Kilar Janusz
• dr Konieczny Magdalena
• dr Szewczyk Marian
• dr inż. Setnik Zdzisław
• dr inż. Smaczny Mariusz
• dr inż. Bugno – Pogoda Anna 

Kadra wspomagająca kształcenie w InstytucieGospodarki Rolnej i Leśnej

• dr Stanisław Zając
• mgr inż. Chorostyński Artur
• mgr inż. Gocko Józef
• mgr inż Amelia Piegdoń
• mgr inż. Grzegorz Dziuba

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl