DYREKTOR INSTYTUTU GOSPODARKI ROLNEJ I LEŚNEJ

 • dr inż. Janusz Kilar

Kadra prowadząca kształcenie w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej 

 • prof. dr hab. inż. Kasperczyk Mirosław
 • prof. dr hab. inż. Klima Kazimierz
 • dr hab. inż. Gil Waldemar, prof. ucz.
 • dr inż. Mączyński Jerzy
 • dr inż. Kaczmarski Mateusz
 • dr inż. Kilar Janusz
 • dr Konieczny Magdalena
 • dr Szewczyk Marian
 • dr inż. Setnik Zdzisław
 • dr inż. Smaczny Mariusz
 • dr inż. Bugno – Pogoda Anna

Kadra wspomagająca kształcenie w InstytucieGospodarki Rolnej i Leśnej

 • dr Stanisław Zając
 • mgr inż. Chorostyński Artur
 • mgr inż. Gocko Józef

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl