ROK         Opiekun roku (imie i nazwisko)

1 INŻ  mgr inż. Anna Bugno - Pogoda
2 INŻ dr inż. Ryszard Dziekan
3 INŻ dr inż. Mariusz Smaczny
4 INŻ dr Marian Szewczyk
1 MGR dr Magdalena Konieczny
2 MGR dr inż. Alfred Król

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl