Ćwiczenia terenowe z siedliskoznastwa i gleboznastwa

21.06.2021

Gleba, drzewostan, runo. Jaki to wariant żyznościowy, a jaki wilgotnościowy siedliska? Jaki to typ i podtyp gleby? Ile mamy tu gatunków w warstwie runa leśnego? A które z nich są wyróżniające dla danego siedliska? Ile to trzeba się napracować aby poznać profil gleby w danym miejscu?
Przed takimi dylematami stawali nasi studenci. Zajęcia zostały zrealizowane na terenie Nadleśnictwa Rymanów.  Analizowaliśmy siedliska porolne, a także te których udział jest nie wielki tj. lasy łęgowe (ze względu na swój przyrodniczy charakter wyłączone z gospodarki leśnej).
Fot. Anna Bugno-Pogoda

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl