Dron w leśnictwie i w rolnictwie

10.07.2023

Wykorzystanie dronów w leśnictwie daje możliwość dokładnej inspekcji drzewostanu z powietrza oraz poznanie jego różnorodności. Przekłada się to na efektywny monitoring lub dokładną kontrolę.

Dzięki połączeniu setek a nawet tysięcy zdjęć w jedność możliwe jest stworzenie dokumentacji fotograficznej w formie fotomapy. Taka fotomapa przedstawia dokładny obraz danego kompleksu leśnego, założonej uprawy, łąki kośnej czy pastwiska.

Zebrane dane z użyciem dronów pomagają np. w monitorowaniu stanu upraw poprzez zastosowanie algorytmów porównania stanu zdrowia roślin, czy szacowaniu wizualnym szkód łowieckich i rolniczych z dokładnym obliczeniem powierzchni.

 Studenci kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych mają możliwość wykorzystania danych zebranych przy użyciu drona do swoich prac dyplomowych.

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl