Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Agroleśnictwo - zrównoważony system gospodarki rolnej i leśnej”

22.04.2024

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w
Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Agroleśnictwo - zrównoważony system gospodarki rolnej i leśnej”
Arłamów, 13 –15 maja 2024 roku

Głównym celem konferencji jest upowszechnianie aktualnej wiedzy dotyczącej agroleśnictwa. Agroleśnictwo to zespół praktyk rolniczych, gdzie drzewa lub krzewy są w sposób celowy zintegrowane z uprawą rolną lub chowem zwierząt na tym samym obszarze (ICRAF - World Agroforestry). Agroleśnictwo jest ważną praktyką rolnictwa regeneracyjnego, która pozwala osiągnąć większą różnorodność produktów przy mniejszej ilości nakładów niepochodzących z gospodarstwa rolnego, przy jednoczesnej poprawie odporności gospodarstwa na zmianę klimatu.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”
Pismo spełnia zasady dostępności

agrolesnictwo2.png

dofagro.png

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl