Międzynarodowy Dzień Lasów

15.03.2021

Międzynarodowy Dzień Lasów (ang. International Day of Forests) obchodzony jest 21 marca.  Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 28 listopada 2012 roku. Obchody MDL mają na celu podnoszenie świadomości ludzkości na temat znaczenia lasów dla człowieka.

Lasy w Polsce stanowią 29,6%, natomiast w bliskim Nam województwie podkarpackim jest to 38,2% (GUS 2020). Lasy to ekosystemy wielofunkcyjne. Funkcje te można podzielić na naturalne - wynikające z samego istnienia lasu, oraz kształtowane (ochronne, gospodarcze i społeczne) - wzmagane w określonym kierunku metodami gospodarki leśnej (ZHL 2012). Podkarpackie lasy, z dominującym udziałem buka lub jodły zachwycają swym pięknem, pełnią funkcję wodo- i glebochronną, dostarczają surowca drzewnego, są miejscem wypoczynku i rekreacji. Najcenniejsze ich fragmenty lub całe kompleksy leśne zostały objęte różnymi formami ochrony przyrody.

W tym dniu (lub jemu pobliskim czasie) wybierz się do lasu. Zobacz, poczuj, pomyśl, o tym co Cię otacza.

buczyna.jpg

fot/tekst  Anna Bugno-Pogoda

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl