„Podkarpacki Naturalny Wypas II” – konferencja w PWSZ

25.09.2017

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Zakład Doświadczalny Instytutu Zootoechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego byli organizatorami konferencji w ramach projektu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”, która odbyła się 30 września 2017 roku w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej.

W programie konferencji znalazło się wystąpienie dr. Mariana Szewczyka z PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku pt. “Utrzymanie i poprawa bioróżnorodności na cennych przyrodniczo terenach łąkowo-pastwiskowych poprzez prowadzenie na nich ekstensywnej gospodarki pasterskiej”, a także  wykład dr hab. Małgorzaty Dżugan z Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. “Bioróżnorodność bazy pożytkowej pszczoły miodnej a jakość miodu.”

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl