Sprawozdanie z zajęć terenowych studentów IGRiL w Magurskim Parku Narodowym

06.05.2024

W dniu 28 kwietnia 2024 roku studenci I roku studiów inżynierskich wybrali się na całodniowe ćwiczenia terenowe z przedmiotu botanika z dendrologią, które prowadził dr Marian Szewczyk. Na początku zwiedziliśmy Ośrodek Edukacyjno - Muzealny im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, gdzie w sali ekspozycyjnej podczas półgodzinnego spektaklu przyrodniczego poznaliśmy historie kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu. Następnie udaliśmy się szlakiem prowadzącym do dawnej wsi Nieznajowa, gdzie można było podziwiać piękne widoki, żeremia bobrów ale również zobaczyć typowe dla tego regionu rośliny aspektu wiosennego jak knieć błotna (Caltha palustria), gorczycznik pospolity (Barbarea vulgaris), gwiazdnica pospolita (Stellaria  media), wyka płotowa (Vicia sepium) czy też rzeżucha łąkowa (Cardamine pratensis). Kolejnym punktem naszej wycieczki był botaniczny spacer zielonym szlakiem na  Szczyt Wysokie (657 m n.p.m), podczas którego rozpoznawaliśmy kolejne rośliny w tym drzewa. Był też czas na dyskusję i poznawanie nazw roślin. Pomagały nam w tym również aplikacje internetowe. W wędrówce przez zbocza masywu Żydowskiej Góry, towarzyszyły nam szelest traw, szum drzew i śpiew ptaków, a nawet ślady pobytu wilków, co wpisuje się w piękno przyrody. Droga prowadziła częściowo przez las bukowy, w którym wietlica samicza (Athyrium filix-femina), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), kopytnik pospolity (Asarum europaeum) ale także barwinek pospolity (Vinca minor) występują w swoim naturalnym środowisku w runie lasu bukowego. Natomiast na polanach widoczny był dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) ale także tomka wonna (Anthoxanthum odoratum), psia trawka (Nardus stricta) oraz wrzos (Calluna vulgaris) i chroniony widłak goździsty (Lycopodium clavatum). Wspólne ognisko zakończyło niedzielne ćwiczenia terenowe w Magurskim Parku Narodowym, który zachwyca swoim pięknem zarówno pod względem turystycznym ale także bioróżnorodnością gatunków roślin i zwierząt. Organizację pobytu wzięli na siebie nasi koledzy – Piotr, Tomek i Adam, którzy są pracownikami Magurskiego Parku Narodowego. Opiekowali się nami perfekcyjnie! Z pewnością wrócimy tu jeszcze zachwyceni pokazaniem nam niezwykłej krainy łąk i lasów Beskidu Niskiego.

Nasz opiekun jest również zadowolony trafnymi nazwami roślin ze strony studentów, za co skrupulatnie wpisywane były plusy. Fotograficzną dokumentację wycieczki wykonała koleżanka Ola.

Monika Data

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl