Studenci-wolontariusze poszukiwani!

23.02.2018

Studenci-wolontariusze poszukiwani!

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci organizuje kolonie rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci z niepełnosprawnościami, które odbędą się w Ośrodku Turystycznym "Czardworek" w Przysietnicy k. Brzozowa w dniach od 5 do 15 sierpnia br. Do obowiązków wolontariusza należałaby całodzienna pomoc w opiece nad dziećmi i pomoc przy wykonywaniu czynności samoobsługowych (mycie, toaleta, jedzenie, ubranie). Dzięki uczestnictwu w tego rodzaju przedsięwzięciu studenci zdobędą doświadczenie i wiedzę praktyczną na temat fukncjonowania dzieci z niepełnosprawnościami, poznają wykwalifikowaną kadrę, będą mieli możliwość zaliczenia praktyk studenckich, a także otrzymają zaświadczenie o pracy wykonywanej w ramach wolontariatu.

Kontakt z organizatorami kolonii: 533 211 555, 723 818 101; biuro@fundacjawielkieserce.org 

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl