TEORIA INTELIGENTNEGO PROJEKTU W EWOLUCJONIŹMIE - wykład w Instytucie Gospodarki Rolnej i Lesnej

12.04.2019

W Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej odbył się wykład prof. dr. hab. Józefa Mitka z  Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykład pt.:"TEORIA INTELIGENTNEGO PROJEKTU W EWOLUCJONIŹMIE" był wpisany w kurs Ekofilozofii dla studentów II stopnia w IGRiL. 

Dotyczył ważnej kwestii jaką są przemyślenia uczonych na temat sposobu powstania życia na Ziemi. Prof. dr. hab. Józef Mitka zaprezentował różne odpowiedzi na to podstawowe dla światopoglądu każdego pytanie. Znaczną część wykładu poświęcił na wyjaśnienie teorii inteligentnego projektu, która jest alternatywą dla teorii ewolucji Darwina.

Można było zadawać pytania z czego skorzystali głównie wykładowcy IGRiL. W opinii studentów ten ciekawy wykład był potrzebny, ale nie łatwy, ze względu na dużo współczesnych odkryć genetyki trudnych do zrozumienia. Ze strony Profesora jest deklaracja kolejnych spotkań w formule konwersatorium ze studentami.

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl