Termin egzaminu z praktyk zawodowych na gospodarce rolnej

06.09.2019

Termin egzaminu z praktyk zawodowych

 

Egzamin z praktyk zawodowych dla II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych odbędzie się 11.09.2019 r. w godzinach 13.00-18.00 w sali 106 budynek F. Obecność jest obowiązkowa. Wymagane są dzienniki praktyk.

 

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl