Umowa o współpracy

26.09.2023

Umowa o współpracy Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku z Uniwersytetem Rzeszowskim i Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie.

Umowa podpisana w dniu 21.08.2023 r. ma na celu pełne wykorzystanie posiadanych możliwości i  doświadczenia, zmierzających do optymalnego współdziałania podkarpackich uczelni w zakresie prowadzonych badań w ekosystemach leśnych oraz organizowania cyklicznej konferencji naukowej w obszarze zarządzania, użytkowania i ochrony ekosystemów leśnych.

 W ramach umowy strony zobowiązały się do:

  1. prowadzenia wspólnych badań naukowych w ekosystemach leśnych, w tym w szczególności, których wyniki mogą mieć znaczenie dla mieszkańców województwa podkarpackiego;
  2. organizowania i prowadzenia wspólnych konferencji naukowych, warsztatów, seminariów oraz szkoleń, o tematyce poświęconej ekosystemom leśnym i gospodarce leśnej;
  3. umożliwienia prowadzenia badań wśród nauczycieli akademickich i studentów, stanowiących podstawę prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i naukowych;
  4. udostępniania swoich sal i pracowni na potrzeby wspólnie podejmowanych działań naukowych i popularyzujących naukę;
  5. podejmowania wspólnych inicjatyw, których celem jest utrzymanie trwałości lasów w  krajobrazie województwa podkarpackiego.

 Osobami odpowiedzianymi z koordynację działań wynikających z niniejszej Umowy oraz innych uzgodnień pomiędzy Partnerami są:

  • dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR Kierownik zakładu Agroekologii i Użytkowania Lasu, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i  Kształtowania Środowiska, Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
  • dr inż. Anna Bugno-Pogoda Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej, UP w Sanoku
  • dr Renata Dziubaszewska Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki, PANS w Krośnie.

 

 

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl