Urządzanie lasu

21.11.2022

Urządzanie lasu to nauka zajmująca się organizacją przebiegu produkcji w gospodarstwie leśnym oraz opracowaniem takich jej form, które zapewniają stały wzrost produktywności i użyteczności społecznej lasów. Urządzanie lasu opiera się na przyrodniczych i ekonomicznych właściwościach produkcji leśnej, służy doskonaleniu techniki organizowania tej produkcji w okresie dziesięcioletnim. Na okres dziesięciu lat sporządza się tzw. Plan Urządzenia Lasu dla danego nadleśnictwa.

Nasi studenci podczas zajęć terenowych z przedmiotu „Urządzanie lasu z typologią leśną” wnikliwie analizowali opisy taksacyjne wydzieleń leśnych z kilku oddziałów leśnych znajdujących się w Nadleśnictwie Brzozów (obręb Sanok). Pomimo zimowej aury, wiedza z wykładów i ćwiczeń została uformowana w terenie.

 

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl