Wizyta studyjna w Tyrolu

10.10.2019

W dniach 18-21 września w ramach projektu „Transfer innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolnym i leśnym z terenów górskich i podgórskich Alp do Karpat” finansowanego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” delegacja pracowników naukowych Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z partnerami projektu: pracownikami nadleśnictw, przedsiębiorcami z branży rolniczej, rolnikami oraz doradcami rolnymi wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Austrii. Celem wyjazdu było zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi i organizacyjnymi w gospodarstwach rolnych i rolno-leśnych okolic Tyrolu.

Region Tyrol jest bardzo dobrym przykładem, gdzie w trudnych warunkach środowiskowych, można rozwijać się zawodowo i mieszkać, a także promować życie na wsi.

Podczas wizyty uczestnicy projektu mieli okazję odwiedzić firmy i gospodarstwa, które w swojej działalności wykorzystują innowacyjne technologie uprawy roślin i chowu zwierząt, innowacyjne metody zarządzania i organizacji oraz najnowsze technologie przetwórstwa żywności.

W ramach tych wizyt odwiedzili m.in. największą w Austrii mleczarnię Tirol Milch, która akcentuje w swojej komunikacji z handlem i konsumentami regionalne pochodzenie produktów wytworzonych pod Alpami, podkreślając również, że nie jest to żywność modyfikowana genetycznie.

Wiele satysfakcji i wrażeń przyniosła także wizyta w winiarni – rodzinnym przedsiębiorstwie, gdzie produkowane są wina regionu tyrolskiego. Podczas wizyty można było zasięgnąć informacji m.in. o tym, jak winogrona radzą sobie z surowym alpejskim klimatem.

Wielkie wrażenie wywarła na wszystkich wizyta w miejscowości Mayrhofen, gdzie znajduje się nowoczesny zakład przetwórstwa drewna FeuerWerk, będący przykładem tego jak zakład wykorzystuje zasoby tyrolskiego lasu, począwszy od przeróbki drewna opartą o najnowsze technologie. Trudno się temu dziwić wszak Austria jest największym importerem drewna w OECD, a na świecie wyprzedzają ją tylko Chiny.

Miejmy nadzieję, że zdobyte podczas wyjazdu doświadczenie zostanie wykorzystane przez nauczycieli akademickich Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku w procesie dydaktycznym, zwłaszcza w przedmiotach odnoszących się do: gospodarki rolnej, gospodarki leśnej, ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych i leśnych, przetwórstwa żywności, ochrony środowiska na studiach inżynierskich i magisterskich na kierunku pn. gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych.

Istotny z punktu widzenia wyjazdu był udział w niej doradców rolnych, którzy poprzez swoją specyfikę działalności docierają do szerokiego grona rolników. W związku z powyższym realizacja wyjazdu studyjnego ma szansę wpłynąć na upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl