Wpływ zróżnicowania warunków klimatyczno-glebowych na plonowanie roślin

29.03.2021

Podczas Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie (49. MSKN 2020) jeden z Naszych studentów, przedstawiciel koła naukowego Agroekolog - Pan Maciej Hydzik, zaprezentował wyniki badań nad wpływem zróżnicowania warunków klimatyczno-glebowych na plonowanie roślin. Celem pracy była ocena plonowania i nadwyżki bezpośredniej z upraw zbóż wysiewanych w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych tj. w warunkach górskich (Czarna k. Krynicy, teren ONW) oraz wyżynnych (Mydlniki k. Krakowa, poza ONW). Jednym z wniosków był fakt, że zboża jare uprawiane na terenie o niekorzystnych warunkach przyrodniczych (ONW) wydały o 12,9% mniejszy plon niż te na obszarze o bardziej sprzyjających warunkach klimatyczno-glebowych.

Więcej informacji znajduje się na prezentowanym posterze. Zachęcamy również do przeczytania artykułu pokonferencyjnego który jest dostępny pod linkiem http://www.uwm.edu.pl/mskn/wp-content/uploads/2020/09/Tom-3-3-4.pdf (str. 240-248).

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl