Czy w grudniu można robić zdjęcia botaniczne?

15.12.2020

Czy można o tej porze robić zdjęcia botaniczne? Można, a nawet trzeba!
Zdominowałem wykonywanie zdjęć paleoszczątków w obu instytutach botaniki (UJ, PAN). Sprzętowo i technologicznie.
Lampy mam nowsze i nieco mocniejsze niż w naszym instytucie.
Marian Szewczyk 

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl