ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW I ROKU MAGISTERSKIEGO

27.06.2023

17 czerwca na terenie Nadleśnictwa Brzozów przeprowadzone zostały ćwiczenia terenowe  dla  studentów  I roku  magisterskiego  z przedmiotów  „ Regionalne uwarunkowania produkcji leśnej „ oraz „Hodowla lasu”.

Ćwiczenia prowadził dr inż. Jerzy Mączyński. Na wstępie mgr inż. Robert Sudoł, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Brzozów przedstawił charakterystykę nadleśnictwa oraz  główne problemy przyrodnicze i gospodarcze. Studenci odwiedzili szkółkę leśną, w której produkowane są sadzonki do odnowień ( głównie buka  i  jodły -  podstawowych   gatunków lasotwórczych  nadleśnictwa ). Na przykładzie wyłączonego drzewostanu nasiennego zapoznali się z zasadami gospodarki nasiennej oraz sposobem prowadzenia drzewostanów o strukturze zbliżonej do przerębowej.  Drzewostan  ten  posiada  także cechy drzewostanu reprezentatywnego ( referencyjnego ). Na przygotowanych    powierzchniach  próbnych w  drzewostanie  jodłowym  przeznaczonym do trzebieży póżnej studenci samodzielnie dokonali klasyfikacji drzew oraz wyznaczenia drzew do usunięcia w trakcie zabiegu pielęgnacyjnego. mOmówione też zostały zadania i cechy trzebieży.

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl