ĆWICZENIA TERENOWE DLA STUDENTÓW II i III ROKU

17.05.2022

W dniach 4 – 6 maja br.o odbyły się na terenie Nadleśnictw: Węgierska Górka i Ustroń ( RDLP Katowice) ćwiczenia terenowe dla studentów II i III roku kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych z przedmiotów: hodowla lasu, nauka o produkcyjności lasu, ochrona lasu , technika leśna a środowisko oraz uwarunkowania rozwoju sektora usług leśnych. Ćwiczenia prowadzili: dr hab. inż. Waldemar Gil prof. UP, dr inż. Alfred Król i dr inż. Jerzy Mączyński. W trakcie ćwiczeń studenci mieli możliwość zapoznać się z problematyką hodowli I ochrony drzewostanów poklęskowych oraz logistyką i zakresem działań nadleśnictw w zwalczaniu gradacji kornika. Dziękujemy pracownikom nadleśnictw za organizacyjne i merytoryczne przygotowanie ćwiczeń.

Galeria zdjęć

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl