Agroekolog

Agroekolog Koło Naukowe „Agroekolog”, powstało w 2006 roku. Celem funkcjonowania koła jest poszerzenie wiedzy uzyskiwanej podczas zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, organizowanie własnych konferencji oraz zdobywanie uprawnień związanych z atestacją gospodarstw ekologicznych. Od 2006 roku studenci-człokowie Koła "Agroekolog" czynnie uczestniczyli w następujących 13 konferencjach kół naukowych:

 1. Żebracka K. 2008. Opłacalność uprawy zbóż i mieszanki owsa z wyką jarą w systemie ekologicznym i konwencjonalnym w warunkach górskich Beskidu Niskiego. Publikacja została przedstawiona podczas konferencji naukowej nt. „Zrównoważony rozwój rolnictwa na obszarach przyrodniczo cennych” w PWSZ w Suwałkach w dniach 3-5.09.2008 r.
 2. Gacek J. 2008. Środowiskowe, prozdrowotne i etyczne walory rolnictwa ekologicznego. Referat wygłoszony podczas konferencji Studenckich Kół Naukowych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 15-16.09. 2008.
 3. Zalisz M. 2009. Oddziaływanie konwersji na system ekologiczny na strukturę zasiewów, na przykładzie województwa podkarpackiego. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe "Włościanin" Uniwersytet Rzeszowski, 23.04.2009.
 4. Stączek R. 2010. Plonowanie i efektywność ekonomiczna uprawy zbóż w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe "Włościanin" Uniwersytet Rzeszowski, 21.04.2010.
 5. Kita J., Ciupa P. 2012. Plonowanie zbóż uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe "Włościanin" Uniwersytet Rzeszowski, 27.04.2012.
 6. Adamska A. 2014. Oddziaływanie systemu ekologicznego i konwencjonalnego na jakość bulw ziemniaka. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe "Włościanin" Uniwersytet Rzeszowski, 23-24.04.2014, miejsce konferencji: miejscowość Werynia (Bieszczady).
 7. Orell K. 2015. Plonowanie i efektywność ekonomiczna uprawy zbóż w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe "Włościanin" Uniwersytet Rzeszowski, 26.04.2015.
 8. Barański M., Plewa A. 2015. Stan obecny i perspektywy rozwoju agroturystyki na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich. Referat wygłoszono podczas IV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Konferencja odbyła się 13.05.2015 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
 9. Plewa A., Barański M., Nowicka W., Bazylak L. 2016. Wpływ agroturystyki na zmiany w strukturze zasiewów na terenie Beskidu Niskiego. Referat wygłoszono podczas V Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Konferencja odbyła się 6.04.2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
 10. Nowicka W., Bazylak L., Oklejewicz K., Warchoł J. 2017. Ekonomiczne aspekty uprawy zbóż w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Referat wygłoszono podczas XVI Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. " Nauka młodych - osiągnięcia i perspektywy" . Konferencja odbyła się w dniach 11-12.09.2017 w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
 11. Ryniak K., Kuzio M., Dziubak M. 2018. Prośrodowiskowe aspekty rolnictwa ekologicznego. Referat wygłoszono podczas 47 Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych nt. "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Seminarium odbyło się w dniach 26-27.04.2018 w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 12. Oziomek E., Brańska M., Wójcik Ł., Marcin Szarek 2019. Wpływ wystawy stoku na plon runi łąkowej w warunkach górskich Beskidu Niskiego. Referat przedstawiono podczas XVII Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych nt. "Nauka młodych, Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość". Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 9.09.2019.
 13. Hydzik M. 2020. Wpływ zróżnicowanych warunków klimatyczno-glebowych na plonowanie roślin. Referat przedstawiono podczas 49 Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych nt. "Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania". Seminarium odbyło się w dniu 24.04.2020 w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie .

Aktualnie przygotowany jest referat: Giebułtowska K., Gmiterek B. 2021. Przyrodnicze aspekty rozwoju agroturystyki na obszarze Bieszczad. Referat zostanie przedstawiony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców "Nauka - Talent - Pasja" organizowanej przez PPUZ w Nowym Targu. Konferencja odbędzie się online w dniu 15 kwietnia 2021 r.

W ramach działalności koła "Agroekolog" studenci corocznie uczestniczą w obozie naukowym w Stacji Doświadczalnej w Czyrnej k. Krynicy. Podczas obozu studenci biorą udział w realizacji doświadczeń polowych. Uczestniczą także w atestacji gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych funkcjonujących w powiecie Nowy Sącz. Uczestnictwo w atestacji gospodarstw ekologicznych jest jedną z form przygotowania studentów do egzaminu państwowego nadającego uprawnienia inspektora certyfikującego gospodarstwa ekologiczne.


Opiekun koła: prof. dr hab. Kazimierz Klima, e-mail: rrklima@cyf-kr.edu.pl (mailto:rrklima@cyf-kr.edu.pl)

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl