Agroekolog

Koło Naukowe „Agroekolog”, powstało w 2006 roku. Celem funkcjonowania koła jest poszerzenie wiedzy zdobywanej podczas zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Rolnictwa, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, organizowanie własnych konferencji oraz zdobywanie uprawnień związanych z atestacją gospodarstw ekologicznych. W ramach działalności koła studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe za granicę.

Opiekun koła: prof. dr hab. Kazimierz Klima, e-mail: rrklima@cyf-kr.edu.pl 

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl