SYLWAN

Koło Naukowe Leśników "SYLWAN". Koło Naukowe „Sylwan” powstało w roku 2015. Celem działalności studenckiego Koła Naukowego jest pogłębianie wiedzy otrzymywanej podczas zajęć dydaktycznych jak również zainteresowanie pracą badawczą i popularyzatorską. Studenci uczestniczą w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej oraz w zewnętrznych i uczelnianych konferencjach naukowych. Ważnym celem członków Koła Naukowego jest upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku przyrodniczym, współpraca z mieszkańcami w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z lasu, prowadzenie edukacji przyrodniczej obejmującej zarówno małe dzieci jak również młodzież szkolną i seniorów.


Opiekun Koła dr inż. Alfred Król, e-mail: krol.alfred@gmail.com 

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl