Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
https://www.lasy.gov.pl/pl 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
https://www.krosno.lasy.gov.pl/de/ 

 

Instytut Badawczy Leśnictwa
https://www.ibles.pl/ 

 

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
https://www.buligl.pl/ 

  

Bank Danych o Lasach
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ 

 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
https://www.gov.pl/web/gdos 

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow 

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
https://www.gov.pl/web/gios 

 

Instytut Ochrony Przyrody PAN
https://www.iop.krakow.pl/ 

 

Bieszczadzki Park Narodowy
https://www.bdpn.pl/ 

 

Magurski Park Narodowy
http://www.magurskipn.pl/ 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
http://www.ar.krakow.pl 

Agencja Rynku Rolnego
http://www.arr.gov.pl/ 

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
http://www.podrb.pl/ 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/ 

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Balice k. Krakowa
http://www.izoo.krakow.pl/ 

Agencja Nieruchomości Rolnych
http://www.anr.gov.pl/ 

Platforma informacyjna AGRO
http://www.piagro.pl 

Serwis Rolnicy.pl
https://www.rolnicy.pl/ 

Ceny rolnicze Agro-Market24

https://agro-market24.pl/ 

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl