• STUDIA I STOPNIA

    I STOPNIA kierunek: Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (inż., S/N) To interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu nauk leśnych i rolniczych. Studia kierowane są do absolwentów szkół (...) więcej

  • STUDIA II STOPNIA

    II STOPNIA kierunek: Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (mgr S/N) 1. INFORMACJE OGÓLNE • Nazwa kierunku: Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych • Jednostka (instytut) mający prowadzić kierunek studiów Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. (...) więcej

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
I LEŚNEJ

UP. im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 38-500 Sanok
Budynek F, pok. 105, 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 945
Sekretariat 13 46 55 944
gospodarka.rl@pwsz-sanok.edu.pl